BAtW 42

28.04.2019 21:22

 

Omlouvám se za odmlku, měla jsem toho teď nějak moc a na překlad a opravy ani pomyšlení. Ale nevzdávejte to se mnou prosím, jsem vděčná za vaše milé komentáře, jen díky vaší odezvě jsem s překladem ještě nesekla. Děkuju a přeju vám příjemné počtení 

Sit.

 

Kapitola 42 – Kontrola poškození

Místo: neznámé

 

První věcí na seznamu bylo postarat se o jejich zranění. Přesunuli se do kuchyně, protože tam měli spoustu místa, vodu, jídlo a všechno ostatní, co potřebovali takříkajíc k přeskupení, a také proto, že Loki nechtěl, aby všichni krváceli v jejich pokoji. Poněvadž Stark byl z jejich skupiny zraněný nejméně, byl to on, kdo přitáhl přímo nadměrné množství zdravotnického materiálu.

„Můžu třeba… pro tebe udělat elixír?“ zeptal se s pohledem upřeným na Lokiho ruce a se stejně zděšeným výrazem, jaký nasadil, když je uviděl prvně.

„Ne… nikdy předtím jsi to nezkoušel a je to zbytečné,“ odmítl jeho nabídku Loki. Ruce a paže mu spalovala bolest, ale bez problémů se to uzdraví.

„Potřebuješ, aby se ti paže uzdravily,“ naléhal Stark.

„Během několika dní se uzdraví samy,“ odpověděl Loki. „Potřebuji jen, abys mi přinesl mast z horní police, světle zelená baňka.“

„Proč bys sakra čekal několik dní…“

„Starku, elixír je na těžké rány.“

„Přinutils mě ho vypít, když jsem byl trochu pomlácenej,“ hádal se Stark. „Ty máš třetí stupeň popálenin na obou pažích!“

„Jsi smrtelný, i menší rány se ti uzdravují týdny. Já budu za pár dní v pořádku. Přestaň se se mnou hádat, jen přines tu zatracenou mast.“

Stark na něj chvíli zíral, pak se otočil a beze slova opustil místnost.

„Má jenom strach, víš,“ ozvala se Juyu.

„Ano, děkuji ti. Jsem si toho vědom,“ odsekl Loki.

„Musíme srovnat kosti v tvé paži, Juyu,“ přerušil je Drongo dřív, než mohla otevřít ústa, aby něco řekla.

„Dělal jsi už někdy něco takového?“ zeptal se ho Loki.

„Nejsem léčitel,“ odpověděl. „Ale zvládnu to.“

Loki přikývl a nechal ho dát se do práce, koneckonců nešlo o nijak komplikovaný úkol. Mohl by to zkontrolovat za pár dní sám, až se mu uzdraví ruce. Juyu se zdála být v pořádku s tím, že obra nechá ošetřit jí její zranění. Bee seděla tiše na židli vedle své sestry, jen lehce zraněná a naprosto klidná, Drongo s ní odvedl dobrou práci. Drongo představoval celkem užitečný přírůstek do jejich posádky. Když ztratil veškerý kontakt se Starkem a ostatními, byl rozpolcený mezi nutkáním pokračovat ve svém úkolu a prošetřováním problému. Nakonec zůstal u generátoru v naději, že Stark dokáže situaci zvládnout. Měl se neustále na pozoru a velmi dobře si uvědomoval, že nepřítel prolomil jejich obrany. Nezáleželo na tom, že našel vhodný – třebaže bolestivý – způsob, jak se dostat k energii v generátorech, když neznal plný rozsah nebezpečí, ve kterém se nacházeli. Zrovna se chystal opustit místnost s generátory, když se ukázal Drongo. Obr rychle vysvětlil, co ví o jejich situaci a řekl mu o svém střetu s vetřelci. Nebylo těžké vymyslet plán, když už měl někoho, kdo by uskutečnil některé jeho části.

Našli způsob, jak znovu obnovit osvětlení a komunikaci. Poté mohl Drongo odejít, aby našel ostatní, zatímco Loki zamířil zpátky ke generátorům. Jeho plán útěku byl jednoduchý, ale vyžadoval, aby každý na lodi, koho chtěl stáhnout spolu se svým kouzlem, se nedotýkal nikoho nežádoucího. Drongo měl za úkol se o tom ubezpečit. Nebylo snadné zmapovat celou loď a ovinout ji svou mocí, ale bylo překvapivě snadné oddělit ostatní od nepřátelských forem života. V minulosti utržil mnohem vážnější zranění pro méně, takže si na popáleniny vážně nemohl stěžovat. Mysl měl jasnou a necítil se nijak významně oslabený. Mnohem důležitější bylo, že všichni byli naživu a relativně zdraví. Jejich útěk se zdařil.

Samozřejmě dokázal pochopit, odkud pocházel Starkův hněv. Viděl ta zranění jinak. Takové množství poškozené tkáně by smrtelníka jistě zjizvilo na celý život, a jemné svaly a šlachy by se zřejmě zcela neuzdravily vůbec. Pro někoho jako Stark, kdo pracoval rukama, to musela být děsivá vyhlídka. Nicméně se musel naučit, že co se počítalo jako vážná zranění pro smrtelníka, znamenalo pro někoho jako Loki jen lehké poškození. Ano, bolelo to a nevypadalo to dobře, ale uzdraví se to během několika dní, takže nepotřeboval žádné rozmazlování.

Stark se vrátil s mastí, o kterou Loki požádal, ačkoli obočí měl stále zamračená a ramena pořád napjatá. Tázavě hleděl na Lokiho, když pozvedal sklenici a ačkoli by byl dokonale schopný aplikovat balzám sám, Loki natáhl ruce. Stark si přitáhl blíž židli a posadil se přímo před něj, načež odšrouboval víčko.

„Vím, že se mi podvoluješ, víš,“ když nabral trochu masti do ruky a natáhl se, aby ji opatrně rozetřel na popáleninách nejprve na Lokiho pravé ruce a paži.

„Pak alespoň víš, jak naprosto v pořádku jsem, protože se ti vskutku podvoluji,“ odpověděl Loki. „Víš, že nemám trpělivost na sentimentality, když jsem opravdu zraněný.“

Stark si odfrkl a soustředil se na svůj úkol, alespoň ramena se mu trochu uvolnila, i když se pořád mračil a trochu mhouřil oči.

„Jsi v pořádku?“ zeptal se Loki a zamračil se sám.

„Jo, už jsem ti to říkal,“ odpověděl muž.

„Ne, mhouříš oči… bolí tě hlava.“ Mělo to být prohlášení, ale vyznělo to trochu jako obvinění.

„Nesnáším, že seš tak všímavej,“ povzdechl si Stark.

„DNI?“ ptal se Loki, zatímco se Stark přesouval k jeho druhé ruce.

Muž přikývl. „Jo, systém vypadl uprostřed používání, takže mi to dalo zpětný náraz,“ vysvětlil.

„Jak zlý?“ chtěl vědět Loki.

„Zvládnutelný,“ odpověděl Stark. Kdo byl teď ohledně svých zranění tvrdohlavý?

„Na stupnici od jedné do deseti?“ zeptal se ostře. Stark si znovu povzdechl.

„Jsem v pořádku.“

„Vyhov mi, Starku,“ pobídl ho Loki. Bylo to jen spravedlivé.

„Já nevím… pět… šest,“ pokrčil rameny.

„To je dost zlé,“ konstatoval Loki. „Nějaké krvácení? Nos, uši, ústa?“

Stark se zarazil v tom, co dělal a podíval se na něj. „Ne, a jsem v pohodě. Nestává se to každý den, takže není čeho se bát. Jenom jsem celou svojí pozornost upíral na systém, takže jsem byl hluboko v něm, z toho důvodu to bolelo, když mě odřízli.“

„Budeme pokračovat v tvém mentálním tréninku, už žádné výmluvy,“ oznámil mu Loki přísně.

„Já vím. Nejsem idiot.“

„Jen někdy.“

„No, to i ty,“ opáčil Stark.

„Jakkoli zábavné je vás dva poslouchat,“ přerušil je Drongo, který právě teď obvazoval Juyuinu paži, „máme nějaké další, naléhavější otázky k diskuzi.“

Stark se na ně podíval a opět se zamračil.

„Neměli bychom… uh, udělat elixír pro Juyu?“ zeptal se.

„Raději bych na ní neexperimentoval,“ odvětil Loki. „Existuje víc podobností než rozdílů mezi fyziologií Ásů a lidí, takže i když tu bylo riziko, tvé tělo reagovalo příznivě. Ona je reptilián, všechno je jiné, až po samotné její buňky, takže nemám absolutně žádnou představu, jak by na to reagovala.“

„Nedělejte si s tím starosti,“ prohlásila pak Juyu. „Za týden nebo tak nějak to bude v pořádku.“

„Sakra, jsem tu jediný, kdo se uzdravuje pomalu? To naštve,“ zabručel Stark.

„Mému tělu by také trvalo déle než týden uzdravit zlomené kosti,“ pověděl mu Drongo. „I když v prvé řadě je docela těžké nějakou kost ve mně vůbec zlomit.“

„Teď se vážně cítím líp,“ usmál se Stark, když si podával nějaké gázové obvazy na Lokiho ruce. „Ale ne o moc líp… připadám si jako poražený v evoluční hře.“

„Nebuď na sebe tak tvrdý,“ poradil mu příjemně Drongo a začal si čistit své vlastní rány, počínaje řeznými ranami na předloktích. „Skrullové jsou, koneckonců, výsledkem staletí genetických experimentů.“

„To… jsem nevěděl,“ řekl Stark.

„To je také důvod, proč jsou pořád přesně takoví, jako před miliony lety, už se nevyvíjejí.“

„To jsem nevěděla ,“ řekla Juyu.

„No, předpokládám, že vy jste nevyrostly mezi Skrully,“ podotkl Drongo. „Těžko byste byly tak daleko od svého druhu, kdyby tomu tak nebylo.“

„Víš o Skrullech hodně?“ ptal se Loki, zatímco Stark obvazoval jeho ruku.

„Vím trochu o spoustě věcech,“ mínil Drongo. „Ale Skrullové jsou poměrně důležití, když jeden putuje po Andromedě, takže jsem se o nich naučil trochu víc.“

„Vlastně jsme Skrully nepotkali,“ pronesl Stark. „No, kromě dívek.“

„Pak jste měli štěstí,“ ujistil je Drongo. „Jediný důvod, proč jsem to v prvé řadě zmínil, je ten, že je chyba přirovnávat Skrully k jiným plazům. Dalo by se říci, že jejich genofond je zcela unikátní. Například nevím o žádné jiné rase, která umí změnit podobu tak lehce a do takové míry. Je samozřejmě fascinující, jak svou vůlí dokážou poručit nestabilním molekulám ve svých tělech a ty se stanou tvárnými, umožní jim převzít jinou podobu skrz rozpínání a smršťování svalů, ať už je to forma organická nebo anorganická. Nevím, zda existují jiné rasy schopné takových věcí.“

„Nestabilní molekuly?“ zeptal se Stark.

Drongo se zasmál. „Znovu, jakkoli zábavné a zajímavé je diskutovat o takovýchto věcech, musíme mluvit o jiných záležitostech.“

„Například já bych ráda věděla, kvůli čemu nás to málem zabili,“ podotkla Juyu. Paži teď měla dokonale ovázanou, potřebovala ji jen zavěsit.

„Na to jsem rovněž velmi zvědavý,“ souhlasil Loki. Stark si odfrkl.

„Jo, a jak jsem řekl, nemám tušení. Byli jsme trochu v prekérní situaci, když jsem namátkou popadl ty disky. A máme jich hodně, tak jsem je začal prohlížet, ale jakmile jsem našel nějaké mapy, které se nám hodily, přestal jsem. Měl jsem jiné věci na práci, než prohlížet hromadu map, pro které nemáme žádné využití.“

„No, na jednom z těch disků je zřejmě něco velice důležitého,“ shrnul Loki. „Takže si je musíme pořádně prohlédnout.“

„Jo, já vím,“ souhlasil Stark. „Ale nejdřív musíme nahodit a zprovoznit všechny systémy. Potřebuju znát rozsah škod na lodi. Ty pojebaný lusky si cestu dovnitř zjevně prořezaly, odstavili nám motory a nevím, kolik energie zbývá v generátorech a oh jo, nevíme, kde jsme.“

„Věřím, že loď dokáže rozpoznat naši polohu na základě viditelných souhvězdí kolem nás… tedy, pokud má loď pro tuhle lokaci vhodné mapy.“

„Další důvod probrat se jednotlivými disky, musíme zadat každou mapu, kterou máme, do databáze,“ souhlasil Loki.

„Určitě si uvědomujete, že jestliže nemáme žádnou mapu pro tuhle oblast, jsme pěkně v prdeli,“ poznamenal Stark líně, když dokončoval obvazování Lokiho paže. „Budeme nuceni pohybovat se s minimální rychlostí, nebudeme vědět, jakým směrem je nejbližší hvězda nebo vhodná planeta, kde bychom mohli dokončit zbytek oprav. Jestli nám dojde energie, než někam dorazíme…“

„Pojďme si ohledně toho dělat starosti, až všechno zase zprovozníme a přidáme mapy,“ navrhnul Loki. „O energii, naše zdroje a zásoby se můžeme starat potom.“

„Bylo by samozřejmě moudré do té doby nechat provoz běžet na minimum,“ navrhl Drongo. „Není třeba plýtvat energií, možná budeme potřebovat všechno, co tam je.“

„Dobře,“ přikývl Stark a postavil se. „Vypneme teda všechno, co není nezbytně nutný. Prohlídneme loď, posoudíme škodu, a pak se vrhneme na ty pitomý disky.“

ooOoo

„Aaaa, tohle je další mapa,“ zahlásil Stark, když aktivoval v pořadí několikátý disk. Loki, Stark a Drongo se shromáždili na můstku, jakmile byli hotovi s nejnaléhavějšími úkoly. Starkovi se podařilo přesvědčit dívky, aby si odpočinuly. Vlastně chtěl jen, aby si odpočinula Juyu, protože to potřebovala, ale Bee se k ní připojila, což bylo v pořádku, protože bylo nepravděpodobné, že by něčím přispěla k nadcházející diskuzi. Stále neznali plný rozsah škod způsobených na lodi, ale mohli bezpečně říci, že budou moci pokračovat v cestě. Alespoň na chvíli. Lusk, který si provrtal cestu do lodi, k nim byl pořád pevně připojený, takže i když to rozhodně nebylo optimální, mohli ho tam v současné době nechat. Potřebovali s lodí někde přistát, aby ji mohli opravit.

Generátory samozřejmě nebyly vyprázdněné, Loki věděl, že si nevzal tolik, ale pořád bylo lepší dávat si pozor. Zajistili a uzamkli každou místnost, kterou nepotřebovali a omezili osvětlení a topení na oblasti, které opravdu používali. Ani Stark znovu nespustil svou dílnu. Ve skutečnosti zavřeli celý nákladový prostor, poté co vynesli všechno, co by později mohli potřebovat, jako Starkovo brnění, jídlo, oblečení, zdravotnický materiál a tak dále. Nechali běžet jen podporu života, základní obranu a hlavní kontrolní systémy, sekundární systémy vypnuli rovněž, aby šetřili energií. Teď Stark otevíral jeden disk za druhým, aby našel to, po čem prahli Ryasur a jeho vojáci. Zatím nacházeli jen mapy, které okamžitě přidávali do lodní databáze, jak plánovali.

„Oh… tohle tady… není mapa,“ prohlásil Stark a Loki se otočil, aby znovu věnoval pozornost displejům.

„Co je to?“ zeptal se, když se na to podíval. Kruhový nákres vypadal komplikovaně a přesahoval jeho současné technologické znalosti. Proč prostě nemohli všichni používat magii jako rozumné bytosti? Tohle byla taková otrava.

„Nejsem si doopravdy jistý, že to je to, co si myslím, že to je,“ řekl Stark, zatímco jeho oči se upíraly na obrazy před ním. „Chci říct… že mám dokonce tři různé nápady.“

„Je to warpový pohon,“ pronesl Drongo po dlouhé chvíli zírání. Stark vydal drobný a vysoce přerušovaný zvuk, znělo to naprosto nedůstojně, ale zároveň to Lokimu hned prozradilo mnohé. Nebylo moc věcí, které by Starka takhle vzrušily.

„V žádném případě,“ řekl Stark zíraje na plány. „Chci říct… to je jako věc… která existuje? Jako… že už ji vynalezli a používá se?“

„Skrullové tu technologii mají,“ přikývl Drongo. „Stejně jako několik dalších ras.“

„Co to dělá?“ zeptal se Loki.

„Warpový pohon teoreticky,“ začal Stark, pak se znovu zadíval na displeje. „No, ne teoreticky, ale ve skutečnosti, protože se tady dívám na skutečný plány… páni, dobře… takže warpový pohon je hnací systém rychlejší než světlo.“

„Používej jednoduché termíny, Starku,“ připomněl mu Loki.

„Vytváří to umělou ‚bublinu‘ nebo ‚pole‘ normálního časoprostoru, který obklopuje loď tak, že můžeme zrychlit,“ vysvětlil Drongo, než mohl Stark znovu promluvit.

Stark se otočil a mlčky se na obra chvíli díval.

„Ano?“ zeptal se Drongo.

„Nečekal bych, že něco takového vyjde z tvých úst po všech těch hippie kecech, který jsem slyšel,“ divil se Stark.

„Děkuji, myslím,“ odpověděl vyrovnaně Drongo. Stark se obrátil zpátky k Lokimu.

„Dobře, takže normálně nemůžeš cestovat rychleji než světlo,“ začal vysvětlovat. „Teoreticky by částice se subluminální rychlostí potřebovaly nekonečnou energii ke zrychlení na rychlost světla,“ pokračoval muž. „Čehož by bylo zatraceně nemožný dosáhnout, ale v případě skutečně fungujícího warpového pohonu bychom překročili rychlost světla v našem místním referenčním rámci, bez potřeby nekonečné energie, jen té, kterou používáme k normálnímu letu. Loď by překračovala vzdálenosti díky smršťování prostoru před ní a rozpínáním prostoru za ní. Takže bychom cestovali rychleji než světlo.“

Loki povytáhl obočí.

„Jednoduše řečeno,“ dodal Drongo. „Nemůžeme zrychlit na rychlost světla v rámci normálního časoprostoru, ale warpový pohon generuje pole, které změní prostor kolem lodi. Tímto způsobem můžeme k našemu cíli dorazit rychleji než by tam dorazilo světlo v normálním prostoru,“ dokončil. „Aniž bychom potřebovali nekonečnou energii, jak říkal Stark.“

„Já tě opravdu, opravdu začínám mít rád, chlapáku,“ zahlásil Stark a prstem ukazoval na Dronga. Podíval se zpátky na Lokiho. „Mohl bych to napsat matematicky, ale nejsem si jistý, že by to pomohlo.“

„Ne, rozumím tomu dost dobře,“ řekl mu Loki. „Zní to jako něco velmi cenného.“

„To je, dokonce i v Andromedě,“ potvrdil Drongo. „Jak jsem řekl, Skrullové a jejich spojenci používají technologie, které jsou nejdále. Jsou téměř jediní, kteří umí dosáhnout velkých vzdáleností, aniž by museli cestovat celé roky. Jak si dokážete představit, je mnoho jiných ras, které by rády měly tuto výhodu rovněž.“

„Nepochybně je to užitečné pro obchod nebo války,“ hádal Loki.

„Jo, tak nějak ztrácíte moment překvapení, když musíte cestovat roky, abyste se dostali k nějaké planetě,“ mumlal Stark.

„Chitauri tuhle technologii neměli,“ poznamenal Loki nepřítomně.

„Měli by mít, pokud jsou stále ve spojenectví se Skrully,“ poznamenal Drongo.

„Pokud byli spojenci, tak už nejsou,“ odpověděl Loki. „Dokázal bys to postavit?“

Stark si odfrkl. „Ne s tím, co teď mám,“ odvětil. „Myslím tím, ne pro tuhle loď, není to pro ni vhodné.“

„Ale pořád je to velmi cenná technologie,“ uzavřel Loki.

„Rozhodně dostatečný důvod honit nás celou cestu z Andromedy,“ souhlasil Stark.

„Bylo by moudré držet to jako tajemství, že to máme v našem vlastnictví,“ řekl jim Drongo.

„Souhlasím,“ přikývl Loki.

„Jo, bez legrace,“ souhlasil i Stark a vypnul displeje. „Existuje příliš mnoho rádoby dobyvatelů, které omezuje jen vzdálenost.“

Stark nemusel říkat nic víc, aby Loki věděl, na koho naráží. Pokud Chirauri byli pořád ve spojenectví se Skrully, jak Drongo říkal, pak by byli schopní dosáhnout Midgardu bez pomoci Lokiho a Tesseractu. Samozřejmě věděl, že Thanos měl jiné důvody, proč chtěl Tesseract, ne jen pro jeho schopnost otevírat portály, ale pořád bylo velmi pravděpodobné, že neměl k dispozici lodě rychlejší než světlo. Skrullské impérium bylo silné, nikdy by se nesklonilo před Thanosem a ani by mu nepředalo svou drahocennou technologii. Ale Thanos nemohl být jediný, kdo po takové technologii prahl.

„Otázkou je, zda to chtěl Ryasur pro sebe,“ přemýšlel nahlas. „Nebo zda někdo tahal za jeho nitky.“

„Tak či tak, nedostali to,“ konstatoval Stark. „Takže jestli to nebylo pro hroťáka, tak jsme někoho hodně naštvali, ale to není nic novýho.“

„Nabídka takové technologie by mohla být také cenný trumf,“ podotkl Drongo. „Možná chtěl Ryasur získat něčí přízeň. Nenáviděl Skrully a zněl jako ambiciózní muž.“

„Je zbytečné teoretizovat,“ řekl Loki. „Nevíme a možná se to nikdy nedozvíme. Fakt je, že to máme ve svém vlastnictví, takže i když je to užitečné a cenné, může to způsobit i potíže.“

„A my nemůžeme dovolit, aby to skončilo ve špatných rukách,“ dodal Stark. „Takže nikomu ani slovo. Doufejme, že ať už byli Ryasurovi spojenci kdokoli, ztratili naši stopu, když jsme se teleportovali.“

„Plánuješ ale jeden postavit, že ano?“ zeptal se Loki. „Jakmile budeme zpátky na Midgardu.“

„Jasně že jo,“ potvrdil Stark. „Tady venku je příliš mnoho velkých a děsivých věcí, na které moje maličká zranitelná planeta není připravená. Budu potřebovat každý kousek pokročilé technologie, který můžu dostat do rukou, pokud ji chci ochránit.“

„To je tvůj dlouhodobý plán?“ zeptal se Loki. „Shromažďovat technologii k ochraně Midgardu?“

„Je to moje planeta,“ řekl Stark jednoduše, ale s divokým přesvědčením. „Nikdo si nebude zahrávat s mojí planetou, ne pod mým dohledem. Ať se rozhodne přijít a znovu si ji podmanit kdokoli, chystám se to brát zatraceně osobně. Budu lépe připraven než posledně a oni budou litovat, že kdy na Zemi vkročili.“

„Ty a tvé hrdinství,“ potřásl Loki hlavou. Pořád se jemně usmíval, protože odhodlaný záblesk ve Starkových očích byl vážně docela něco na pohled.

„Ochrana sebe a toho, co je tvé, není známkou hrdiny,“ ozval se Drongo. „Je za tím snad ta nejsobečtější touha, ale je to stále jedna z těch nejušlechtilejších.“

„Vidíš?“ zašklebil se Stark. „Žádný hrdinský nesmysl,“ prohlásil. „Mám čistě sobeckou motivaci, nakopat zadek těm, kdo se snaží vzít něco, co je moje.“

„No, když to položíš takto,“ usmál se Loki. „Opravdu se nemohu hádat.“

„Než vymyslíme další plány pro vzdálenou budoucnost, možná bychom mohli pokračovat ve snaze zjistit, kde jsme,“ připomněl pak Drongo.

„Ano, všechno pěkně popořadě. Nemůžu nakopat ničí prdel, když tam nejsem,“ souhlasil Stark a vrátil se k otevírání dalších disků, jednoho po druhém.

Sobecká motivace, byť vznešená, to jistě platilo pro Starka. Loki netoužil stát se samozvaným ochráncem Midgardu ze všech světů, ale rozhodně to vypadalo, že to bude jejich domovská základna, jakmile se dostanou na planetu. Byl to Starkův domov. Měl tam své bohatství a své vynálezy, své království takříkajíc. Neměl žádný důvod chránit Midgard, ale měl zájem na Starkově ochraně před hloupou hrdinskou smrtí. To by mohla být jeho sobecká motivace. Stark chtěl chránit, co bylo jeho, tak se Loki chystal udělat to samé.

ooOoo

Další

ooOoo

 

Komentáře

Krásný díl

Jana | 01.05.2019

Tak se nám to tak krásně vyvíjí. Opět děkuji za překlad a těším se na další část :-)

:D

Elecqua | 01.05.2019

Díky za další díl. Není nad to, najít si vlastní sobeckou motivaci

:D

Leen | 30.04.2019

Je hezké číst o tom jak se tonyho a lokiho vztah vyvíjí, vážně povedená kapitola, moc děkuji za překlad a těším se na další díl :D

:-)

Monika | 30.04.2019

Pohodový díl.

Re: :-)

Monika | 30.04.2019

Jsem zvědavá jestli se dostali blíž nebo dál od Země.;-D ;-D
Těším se na další díl. ;-) ;-) ;-) ;-)

Přidat nový příspěvek